Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
na Drie- Koningen* 6g
pns gelied zij gedurig : Hcere , verlaat ona
tiet in dezen nood , maar eta ons bij, ea
eef ons w^en goddelijken zegen, of wq
uilen ganschelijk vergaan en in het verderf
Lorten ; daarom , Heere , vergeet ons niet ;
laar help ons door uwe grondelooze barm-
artigheid. Toen de lleere ontwaakt was
Zeide hif hun : wat zijt gij bevreesd^
« gij kleingeloovigen ? Toen stond hij
<( op en bestrafte de winden en de
« zee : en het weer werd zeer stil,
4( En de menschen waren verwonderd ^
« zeggende : Wat is dit voor een , dat
ii ook de winden en de zee hem gehoor-
« zamen,^^
Jesus bestrafte de groote vrees, de klein-
frlooviglieid ^ zijner leerlingen, daar zij zoo
einig vertrouwen stelden op zijne Almagt ,
ie hen zelfs uit de diepte der zee konde
irlossen. Deze woorden kunnen ook op
as toegppast worden , wanneer de dood
ize teerste en geliefdste panden van ons
egrukt. Maar wat vreest gij , kleingeloo--
gen ? Is het God niet , die u dit alles ,
m wijze redenen , laat overkomen , en zon-
er wiens wil u geen haar van het hoofd
UI vallen i* Hoopt en betrouwt op Hem,
ij zal er u uilhelpen ; hebt een levendig
doof en vast vertrouwen op zijne almo-
indheid en ontfermhartigheid, dan heeft uw
venskiel geen nood van schipbreuk te Iq-
en ; dan landt gij , na alle stormen door-
ïstaan te hebben, in de gewenschte haveu
:n, iVXaar waakt en bidt ; waakt ovcr al
E 2