Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
1 'i
i >
Ififirr
62 Evangelie op den derden zondag
« mi] heb , en ik zeg tot den eenen ;
<( ga henen en hi]' gaat ; en tot den
« anderen : komt en hij komt ƒ en tot
« mijnen dienaar : doe dit en hij doet
« het.'^
Hier zien wq , hoe de Hoofdman bezorgd
was voor zijn huisgezin, ge*r)k he^. aan ie-
deren huisvader eu huismoeder bela^itnt,
voor liuune huisgenooten te zorgen liet moet
ons niet evenveel zqn , hoe het onze huis-
genooten gaat ; ook voor onze dienstboden
cn voor alle onze onderhoorigen zullen wq
zorgen. Bij uwe huisgenooten hebt gij een
allergrootst belang : hebben zq u van noo-
de, gij hebt hun niet minder van zioode,
Bqaldien alle landbouwers en handwerkslie-
den op eens hunne handen van den arbeid
aftrokken, hoe zoude de rijke man het ma-
:ken? Eik die zijnen pHgt doet, is derhalve
,|t,|U een nuttig lid der maatschaj)pij j hq ver-
'■^Ijj dient alle hulp en ondersteuning. Is niet
li^ili! een spqker in zijne soort zoo nuttig als een
U balk ? Deze Hoofdman had tevens een groot
r , vertrouwen in Jüsus 5 daar hij z^:ide : sjjreek
alleen een woord en mijn knecht zal ge-
zond worden. Ilij wiJde zeggen : ik weet
ut het, geneesmiddelen zijn niet ïioodig, Gij
„ ^ zijt alleen magtig , om door een enkel woord
alles te kunnen en mijnen knecht gejoud
te maken, en dit is U even zoo gemakke-
:::i: lijk , als dat ik eenen mijner soldaten zeg :
"7 doe dit. Ook ben ik niet waardig, dat Gq
onder mijn dak komt; ik ben veel te ge-
il^, ring, dan dat gij ü tot mq zoudt vernede-
_ yen; maar heb medelijden mvt mij, wees
mij barmhartig j spreek alleen ccn vvourj :