Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
na Drie- Koningen* 6g
!Oude, om aan ons te leeren, dat als wij
ets goeds verrigt hebben , wq ons dan
laarop niet zullen beroemen en verhoovaar-
ligen. Wij zullen in stilte weldoen en niet ,
elijk de Farizeërs , voor ons doen trompet-
en op de straten , en aalmoezen geven ,
im van de menschen gezien te worden. Wij
lijn immers slechts rentmeesters en God is
inze Heere , wien wij van alles rekenschap
ierschuldigd zijn.
Verder gebood Jesus , den melaatschen
ich aan den Priester te vertoonen en te
[oen , wat door de wet van Moizes bevo-
en was. Ook wij moeten , om van de gees-
elijke melaatechheid ontslagen te worden,
ms aan den Priester vertoonen , die in den
laam van Jesus ons van de zonden kan
einigen , wat de Priesters in het oude ver-
tond niet vermogten 5 zij moesten alleen
etuigenis geven van hunne reiniging,
In dit zelfde Evangelie volgt nog een an-
er wonderwerk van den Zaligmaker 3 want
Als Hij nu binnen Capharnaum hwam^
(i naderde Hem een Hoofdman ^ die
n hem bady zeggende : Heer^ mijn knecht
« ligt te huis lam , en lijdt zware pijn.
<( En Jesus zeide hem : Ik zal hem
<( komen genezen. Maar de Hoofdman
ii antwoordde en zeide : Heere ^ ik ben
« niet waardige dat gij onder mijn dak
« zoudt komen : maar spreek alleen
« een woord en mijn knecht zal ge-
<( zond worden. H' ben ook een mensch ^
« die , hoewel onder de magt van een
iL ander staande , krijgsknechten onder