Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
6o Evangelie op den derden zondag
geest verdrqve. Ach , dat Hij tot ons ge-|
moed spreke : het worde licht! dan zullen
alle benevelingen des verstands ophouden ; wij
zullen wandelen als kindei'en des lichts , en
terstond genezen zijn van alle melaatschheid
en boosheid , gelqk de melaatsche , van wien
het Evangelie spreekt.
Hier wordt ons geleerd, dat wij in ziek-
te , nood en ellenden, God moeten aan-
roepen , zonder daarom andere dienstige
middelen, die God ons daar biedt, onbe-
pi'oefd te laten; terwijl wij steeds in den
wil des barmhartigen Gods moeten berusten
en zeggen : Heere, indien Gij wilt, Gq
kunt mij helpen, Gij kunt mij genexen. Is
het mij dienstig en zalig, dat dan uw wil ,
o Heere , geschiede. Bq al uwe omstandig-
heden , in al uwe nooden, roep tot God
en Hij zal er u uithelpen ; doch Hij alleen
weet, wat u best dient. Zeg niet aanstonds:
dit is een ongeluk ; dit is eene schrikkelij-
ke ramp; wam meermalen bevindt men,
dat juist dat ongeluk , juist die ramp ons
dienstig, ons zalig is. Ware Josef niet
door zijne broeders voor slaaf verkocht,
hij zoude nimmer Heer van Egypte gewor-
den zijn. Ware Pjïtrus niet op de proef
gesteld, hij zoude naderhand niet zoo veel
detnoed gehad hel) ben ;l hij zoude zij-
ne zwakheid niet gekend hebben. Bidt zon-
der ophouden ; opdat uw geloof vermeerde-
re en vertrouwt steeds op God, die zal
alles op zijnen tijd wel maken.
De melaatsche nu gereinigd zqnde, werd
hem van Jesus bevolen , dat hij zijne won-
derdadige genezing aan niemand vei'halen