Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
66 F.vangelie op den tweeden zondag
De dienaren gehoorzaamden zonder aar-
selen aan het bevel van JksUS : zij vul-
<Jen de waterkruiken en ziet, terstond werd
dit water in goeden wijn veranderd. Ge-
hoorzamen wi^ dus aan de bevelen van den
Zaligmaker, wandelen wij naar het voor-
schrift zijner geboden , dan zal Hij nog het
water in wijn , dat is tegenspoed en voor-
spoed , veranderen. Al de kxuisen, welke
iii den buwelqken staat kunnen overkomen,
zullen , door eensgezindheid , liefde en ge-
trouwheid der echtgenooten , veel van hun-
nen last en zwaarte verliezen. Vertrouwen
yij slechts op God , dan komt na lijden
vei'blijden; dan zullen zij onder rampen
getroost, bemoedigd en opgebeurd worden
Dagelqks nog zien wij Gods wonderen in al
zijne werken. Leert Hem kennen, di^^nen
en verheerlijken !
De Zaligmaker heeft door op Aarde ne-
dertedalen , ons water in wijn veranderd :
want Hg heeft ons door zijne armoede rijk
gemaakt , en met zijn bloed en zqne tra-
nen , onze zonden afgewasschen. Door zij-
ne verdiensten heeft Hij ons met den Va-
der verzoend ; door zijnen bitteren dood
ons van den eeuwigen dood en de slaver-
nij verlost. Ons water is in wijn veranderd ;
daar alle ceremonien der oude wet te niet
gedaan zijn. God,, onze hemelsche Vader,
is verzoend door zijnen lieven zoon JÉ-
sus Christus , door wiens genade wij van
kinderen der verdoemenis kinderen Gods zijn
geworden en erfgenamen der eeuwige zalighefd.
Laat ons dankbaar zqn voor de weldadigheid en
goedheid van onzen lieven Heere JjiöüS, die zich