Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
na Drie-Koningen, SS
Het was derhalve niet zonderling, dat
ÉSUS aan zijne Moeder ten antwoord gaf:
'^rouw , wat heb ik met u te doen :
t- %ijn uur is nog niet gekomen» Dit was
[. een weigerend antwoord, geene berisping;
rt rant Hij wilde zeggen : wat heb ik met u
ll B doen aangaande mijne bediening; ik
olbreng den wil mijns hemelschen Vaders,
00 haast de tqd en het uur daarvoor be-
temd, gekomen ziju. Het Evangelie zegt
erder :
Zijne Moeder zeide aan de dienaren:
a at wat Hij u zeggen zal ^ doet het,
« Daar waren zes steenen kruiken ge-
tt zet ^ volgens de zuivering der Jo-
cc den , houdende elke twee of drie
a maten. jesxjs zeide hun : Vult de
« de kruiken met water. En zij vul-*
« den ze tot boven aan» Toen zeide
« jesxts verder : Schept nu en draagt
« het naar den Hofmeester. En zij
« droegen het naar hem toe. Als nu
« de Hofmeester het water^ dat wijn
^geworden was, geproefd had ^ en
« fiiet wist van waar het kwam, hoe-
« wel het de dienaars, die het water
« geput hadden , wel wisten : zoo riep
« de Hofmeester den bruidegom en
« en zeide hem : ieder stelt eerst den
« goeden wijn voor; en als zij wel
« gedronken hebben, dan stelt hij voor
« die slechter is; maar gij hebt den
a goeden wijn tot nu toe bewaard.
f Dit begin der teekenen heeft Je-
« sus gedaan te Cana in Galileë, en
zijne leerlingen geloofden in Heni^^*
D ^