Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den tweeden zondag
mei denzelven in de vreeze des Heeren le-|
vende, deugdzame kinderen moogt opvoe-il
den. Zoo deden ook alle godvruchtige men-jii
sehen ; zoo handelde onder anderen de vro-s'
me Tobias. Maar wee hem , die een
welijk aangaat uit vleescheii^ke wellust of oni'
schatten te verkrijgen! Die zal de genadfil
dezes Sakraments niet ontvaitgen ; die
niet in staat de zwarigheden, welke er zie'
in bet huwelijk voordoen te overkomen, e
zulk een zal zich in dien slaat beklagen
geluk er, helaas! maar zeer velen doen?
Toen er op deze bruiloft te Cana wij
ontbrak , had de Moeder van jüsüs groo
medelijden niet de jonge echtgenooten; e
opdat zij niet beschaamd en verfegen zou-j
den staan , ging zij bij jesus en hield Hem»
aan , om zijne wonderkracht te toonen ,L
waarvan zij misschien reeds proeven gezien^
bad, zeggende : zij hebben geenen wijnA
Hierait kan men weder leeren, hoe wij an-f
deren, die in nood en verlegenheid zi^n
op de best mogelijkste wijze moeten trach-t
ten te redden en hulp te verleenen.
Maria was bij haren zoon de voor-f
spreeksteT der jonggetrouwden : daarom I
mogen wij veel vertroawen hebben , dat zijl
ook onze voorsprak in den hemel zijn zal.
Dat de Heere JesDS niet terstond aan het
verzoek zijner Moeder voldeed , was geenenj
onwilligheid, geene onvriendelijkheid; maariji
omdat het later beter te p'iS zoude konten 5 .
wanneer het namelqk aan iedereen kennelijk I
zoude geworden zijn, dat er wijn ontbrak,,||
dan wilde jesus hen door een wonder uitM
de verlegenheid redden.