Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
)P DEN ZONDAG NA DRIE
KONINGEN.
Evangelie j Joannes IL : i - ii.
In dien tijde werd er eene bruiloft
« gehouden te Cana in Galileë en de
« Moeder van Jesus was aldaar^ En
« Jesus werd ooh met zijne leerlin^
« gen ter bruiloft genoodigd. En toen
« er wijn ontbrak , zeide de Moeder
<r van Jesus tot hem : zij hebben
a geenen wijn. JesüS antwoordde haar:
a Vrouw , wat heb ik met u te doen :
<c mijn uur is nog niet gekomenJ^
IEr werd , gelijk gij gehoord hebt, te Ca-
i in Galileë eene bruiloft gehouden , al-
lar Maria , benevens JksUS met zijne
rlingen genoodigd waren. Onze Heere
.sus , wilde deze bruiloft wel met zqne
^enwoordigheid vereeren , niet om wereld-
be vermaken te genieten , maar om te
O nen , dat het huwelijk , in het Paradijs
ecTs ingesteld , een aan God behagelijke
at is; een slaat, die zelfs tot een Sa-
ament verheven is.
Waarom men dan ook dezen staat moet
uvaarden in de vreeze Gods , en deuüel-
n nimmer uit baat- of hebzucht onderne-
sn. Gij moet ook Jesus verzoeken ter
'uiloft ; dat is : Hem met vurige gebeden
nroepen om zijnen zegen, om zijne ont-
rming; opdat gij eenen voor u geschikten
rsoon ten huwelijk moogt bekomen ea
D 3