Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
62 Evangelie op den eersten zondags enz.
naar behooren ! Zij spreken hunne ouden
tegen en gaan soms nog verder. Weet
gi] booze kinderen , dat a die zijnen vade:
ol' zijne moeder veracht, diens lamp za!
uitgebluscht worden in de duisternis."
Het goede , dat wij gehoord hebben zul
len wij, naar Maria'S voorbeeld , in onz
harten overleggen , ora ons daarna te gedra-|
gen, Wq zullen verder als JesüS toenemen]
in wijsheid : meer en meer de vruchten
des geloofs in ons vertoonen ; opdat wij
aan God en aan de menschen welbehageligk
mogen worden.
GEBED.
O , zoon van den levenden God , geef dat |
wq naar ü verlangen en naar U met naar-
stigheid zoeken ; dat wij , U gevonden heb-
bende, u zoeken vast te houden, door u-
we leeringen op te volgen. Geef, dat wij
onze zonden geheelJijk en van harten ver-
foeqen en U meer en meer aanhangen ; U
meer en meer onderworpen zijn en zoo
doende gehoorzame kinderen worden van
het bemelsch Koningrijk , waar Gq alles zijn
zult in allen. Amen,