Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
na D rie~ Kon in gen. 5 #
et derdanig. En zijne Moeder bewaar-
« de al deze dingen in haar hart. En
ft Jesus nam toe in wijsheid , in ja^
a ren en in aangenaamheid hij God
tc en bij de menschen,*'
i Niet alleen waren JoSEF en MARIA ver-
'A leugd , over het wedervinden van hun kind »
iiiïaar ook verwonderden zij zich, over het-
eno zij van Hem hoorden. Zijne Moeder
Ïem vragende : zoon, hoe hebt Gij aldus
iet ons gedaan ^ waarom hebt gij ons dus
eaugst, zoo antwoordde Hij: wist Gij niet,
at ik mq met de dingen mijns Vaders
uoet bezig houden. Hq zocht hen verder
e troosten en ging vervolgens gewillig mede,
i ben , wilde JeSUS zeggen , in de we-
eld gekomen tot 's menschen heil en za-»
licid , oin hen te leeren en te helpen,
a Je zoon des menschen was gekomen om te
ilienen en van daar die gehoorzaamheid,
lie onderwerping aan zqne ouders. Zoo
uilen alle kiudei*en aan hunne ouders ge-
loorzaam zijn en uit JkSUS gedrag onder-
Aerping leeren. Leert hier uit , kinderen ,
r; ait het voorbeeld van den Zaligmaker, hoe
^ bereidvaardig aan uwe ouders moet ge-
hoorzamen. Met allen ijver , moet gij dat-
gene wat uwe ouders u gebieden , verrig-
■en. Goddelqke en menschelqke wetten ver-
jligten u daartoe niet alleen , maar God
jelooft u ook een lang leven, wanneer gij
iwe ouders eert en gehoorzaamt. Maar
iclaas ! vele kinderen doen het tegendeel ;
'Ä] gehoorzamen of in het geheel niet of
lücu lict met tegenzin, morrende cii iiiet
D a