Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Jo Evangelie op den eersten zondag
ouders hunne kinderen naspeuren ; zoo be
komnierd zullen zij over hen zijn« Ouders \
gij moet voor het tijdelijk en eeuwig wel4
zijn uwer kinderen zorg dragen. Ood za
hen van uwe handen eist hen , wanneer zi
op verkeerde wegen geraken en in hun ver-
derf loopen. Gq moet zorgen , dat zij nie
gansche nachten met kwade gezelschappei
in groote gelagen zitten spelen en zuipen
Hoe kunt gij gerust gaan slapen, wanneej
een of meer uwer kinderen nog buiten
huis in groot gevaar zijn van te zondigen
Zoudt gij dit wel doen, wanneer uwe kot
of uw paard verloren was ? Zijn zij dan nie
meer dan deze ? Hoe zult gij op zaligheii
hopen kunnen, wanneer gq het zielenhei
uwer kinderen, zoo willens en wetens y^erzuimtj
IVadat JüSEF en JVlAKIA vlqtig gezocht had-
den , vouden zij JëSÜS wedex. Zq vonder)
Hem zitten in eene der leerscholen van deu
tempel , te midden der leeaai'eu , welken Hj
wijze vragen voorstelde, Z^oodat allen zicU
over Hem verwonderden,
O. En als zi/ne ouders dit zagen ^ ston-
a den zij verwonderd» En zjfne Moe^
ee der zeide tot hem : zoon, hoe hebt
c^ gij aldus met ous gedaan ? ,
« uw Vader en il zochten u met droej-
a heid. Hij antwoordde Jiurj. : i^vaarom
a zocht gij mij? PVist gi] niet f dat ik
tL met de dingen^.die mijuen Vader aan-
« gaan, moet bezig zijn ? Doch js^jj
a verstonden nie.t heigej^ie hjf lol Aen
u zeide. En hij irok met hen pj ,
a kwant -ie Naiarcth ; hun on*