Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
na Drie-Koningen, SS
e geboden Feestdagen in den dienst van
ïod door te brengen : God den Heere
s dan te danken voor zijne weldaden en
e smeeken om zijne zegeningen. Wij mo-
en de Feestdagen niet in dartelheid en
ellust doorbrengen 5 want daardoor ont-
eiligen wij dezelven en overtreden het der-
e gebod. Vele ouders geven hierin het
oorbeeld aan hunne kinderen 5 maar zij ^
ie het voorbeeld van JüSEF en MauiA
olgen , en hunne kinderen reeds vroegtij-
ig mede ter Kerke nemen, zullen daarvan
c goede uitwerkselen ontwaren. Buig het
[jsken terwijl het nog jong is, o ouders,
ant die zijnen zoon lief heeft, sj^aart de
oede niet , zegt SALOMO. Uwe kinderen
uilen het n dank weten , wanneer zij tot
aai'dige leden in de maatschappij zijn op-
evoed , en met blijde verwachting te ge-
;|ioet zien, dat zij eenmaal tot hemelbur-
ers zullen aangenomen worden.
Toen JüSLF en MarIA weder terug keer-
en, vermisten zij JkSUS , na dat zij eene
agreis hadden afgelegd. Dit was ijiet , dat
tj geene zorg voor hun kind gedragen
adden of droegen, maar zij , de w^ijsheid
m Jesus kennende, dachten, dat Hij zich
ij eenige bekenden gevoegd had ; zij von-
en het niet noodig, om gestadig een waak-
aam oog op Hem te houden. Des avonds
an hun nachtverblijf gekomen zijnde, vróe-
en zij langen tijd naar Hem; doch vonden
iem niet. In de grootste ongerustheid
eerden zij naar Jeruzalem terug, om hem
zoeken.
Met iiulke bezorgheid en angst, zullen dc