Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hm Drie-Köningen* " 4y
3en medegebragt, »estaande in goud , wierook
en mirre V ervolgens vertrekkende , werden
zij des nachts in den slaap, waarschijnlijk
door eenen engel , gewaarschuwd , dat zq liiet
denzeilden weg terug ^louden keeren, opdat
HiiKuDjbS geene tijding aangaande den nieuw-
eboren Koning ontvinge
Leeren wq uit dit Kvangelie , om met even
ulke aandacht JtSUS te aanbidden , te ver-
eerlijken en bq ^ond<'r in de Kerk. Tqo-
en wij on-ce hartelqke Gods vereeriug dgor
aden en woorden! Laat ons gehjof, hQop
[ eu liefde steeds aanwassen en wandelen wq
Waardig der beloften vau ChRIüTUS, dan
zullen wij, door de ster des Evangelies voor-
gelicht, in de gewenschte haven hier boven
anlanden en daar eeuwig ALLeLujak zingen*
GEBED.
Verlicht ons , o Jesus , door de ster u-
er genade j klaar de duisterqissen in ons
p ; geef ons volkomen kennis van onze
verkeerdheden 5 opdat wij uwe Majesteit naar
\ waarde mogen opofferen goud eeuer opregte
liefde ; wierook van een aandachtig en
vurig gebed en mirre van boetvaardig-
Wheid ^ dan zullen wq op den weg der waar-
heid en der genade voortwandelende, U een-
maal aanschouwen iu den hemel der heuje'»
len, Amen.