Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
na Drie-Koningen, SS
* lehem zendende, zeide hij : Gaat he-
a n^n , en onderzoekt naarstelijk naar
fi het kind en als gij het zult ge-
« vonden hebben , boodschadt het mij ^
• opdat ik ook hetzelve kome aanbid-
« den."
Het gedrag van Koning HeroDES was niet
ter goeder trouw ; neen , uit een kwaad
hart en huichelende ondervroeg hij de wij-
zen : hij was niet voornemens dit kind te
aanbidden , maar hu wilde het hebben la-
ten dooden, gelijk hij naderhand toonde,
toen hij de onnoo/ele kinderen te Bethle-
hem liet ombrengen , in de hoop, dat ook
Christus onder deze mögt gevonden wor-
den. Mogte zulk een huichlaar onder ons
niet gevonden wordenl Hoe vele komen erech-
I ter ter Kerke ia schijn van JksUS te aanbidden ,
en die Hem, ais hut ware, in hun hart
dooden Welk een gruwel ! Gave God ,
Zulks niet zoo dikwqls gebeulde !
« Als zij den Koning gehoord hadden,
« gingen zij henen. En zie, de ster ^
« welke zij in het Oosten gezien had-
« den, ging voor hen, tot dat zij ko-
rt mende boven de plaats, waar het
« kind was , bleej staan.. Als zij nu
« de ster zagen , waren zij verheugd
« met eene groote blijdschap. En in
« het huis komende , vonden zij het
«t kind met Mauja zijne Moeder, en
« nedervallende hebben zij het aange-
a beden : en hunne schatten geopend
t hebbende, droegen zij hem tot ge-