Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
R. Brie- Koningên.
Hilnne onflervragiiig te Jerusnlefn. naar
en nieuwgebaren Koning verwekte bij deu
Loning [laRüDESeene groote ontsteltenis.want
Toen HebooeS ^ de Koning^ dit hoor-^
« de , wérd hij ontroerd en gehéél Je-
tt rusalem met Jierh. En hebbende allé
i( Overpriesters en Schrift ge Leerdf^n des
ii volks zamen vergaderd^ ondersovht
if, hij van hen ^ waar de CjtiKlSTfl^
<( zoude geboren worden, '/jij ze^dcri
ö hem : te Bethlehem in Judée : wantsoó
« is er door den Profeet gescht^.'vri t
« En gij Bi thleheoi , land van Jadt-ë #
h zijt geenszins de minste onder de
i( hoojdsteden van Judée : want uit «
« zal de i^orst voortkomen , die mqn
« volk Israël bestieren zaL*'
>
De Drie-Koningen binnen Jeruzal^fn ge-
lomen zifude en daar verhalende, wat lioft
gebeurd was, zoo werd Herodjks verschrikt
in ontroerd ; want hq vreesde , dat dexe
lieuwgeboren Koning hem van den troon
rtooten zoude , en dat alzoo zrine nakome-
ingen mede Van het Koningschap moglcn
i^tr.'^tokeri worden Hij wilde dit voorkomett
m was op middelen bedacht, die hern Tan
fijnen tiY»on konden verzekeren Maat waar
Kas die Koning der Joden r Hiernaar
^RKOOES eerät onderzoek doen, en tot daf
ïinde liet hij den hoogen raad bijeen roe-
ien ; deze toonde hem uit de voorzeggingen
lev Profeten , dat de CHRISTUS te JJeiA-
ehem in Judée zoude geboren wordea.
Evcii üls het hier llERODibS ging, even