Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
GOEDKEURING.
Door bevel van den Hoogeerwaarden Heer
Vikaris Generaal van het Bisdom van i^MZ/t,
heb ik deze Zondags- en Heiligdagsche
School door H. Jacobs en J. FoNsc voor
R C. geschreven , naauwkeurig doorlezen,
Dit werkje niets bevattende dat met liet R. G.
geloof of goede zeden tegenstrijdig is , en ds ,
zedelessen daar in voorgesteld, zeer ge-
schikt zijnde om godsdienst en deugd onder
de geloovigen aan te kweeken, zoo oordeel
ik dat hetzelve met nut zal gedrukt en gele-
zen worden.
Venlo, den i5 Julij. 1828.
C. T. SCHRIJNEN.
Onder-Pastoor van Venlo
gedeput, als boven.
De mandate R. D. Barrett Vicarii Gene-
ralis Disecesis Leodiensis &. &. attente perle-
gi librum , oui titulus : Zondags- en Hei-
ligdasçsche School door 'ji. jacobs en
j. FoNK, additis quibusdam ad majorem
fidelinm instructionem ; nihil in eo inveni ,
quod orthodoxse Fidei aut bonis moribus ,
est contrai-ium, quin contra lectionem ejus
phirimum utilem fore pietati fidelium fo-
vendse , censeo.
Leodii hac 27 9,bris i8a8.
De mandato ut suprà
H. LflNDERS prof, in
Sem, Leod.