Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
B L A D W IJ Z E R.
Op deii Feestdag van de H.H. Simon en
Judas. 4o
--------Yan alle H'eiKgen. 40
--------Y^ifj jiile Geioovige zielen 4 1
---------yan den H. VVil]ebrordu3.4i
--------Tan den H'. Martinus, 42
---------van de H. Catharina en
eenige audere Maagden, 427
———-—--van de Kerkwijding 45l
--------van den IL Sebastianus
en eenige andere martelaars.436
^ ■ ---------van den H. Augustinus tu
en andere Leeraars. 44o
---------van den H, Antonius en
en eenige andere Belgders.444
--------van de H, Anna en an-
dere Heilige weduwen. 448
-------van den H. Josef. 451
-------— van den IL Silvester. 45.)
Alle Feesidagen van den II. Pclrus hebben het-
zelfde Evangelie, Jat men hier vinden kan op den,
Feestdag vaa den IL Petrus en Paulus^
NOTA,
De Heiligdagen , als Nieuwjaarsdag, U. Drie-Ko-
ningen , enz. die hier niet gesteld zgn, worden in de
Zondags-School gevonden.