Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
is Effangelie óp Tiet Feest van de
wijzen , bekend onder den naam van d0
H. Drie-Koningen, bekend werd. Deze wij-
zen , in de sterrekunde ervarene mannen ,
werden van de e heugelijke mare, van de
geboorte des Zaligmakers , verwittigd, door
eene buitengewone ster, die aan dea
Hemel waarnamen, en, van Jf.SUS geboor-
te onderrigt zqnde , rustten zij zich toe tot
dtf reis, oïTï den nieuwgeboren Koning te
zoeken en te vereeren.
Geene betrekkingen van bloedverw-iut-
sch?p, geene verkleefdheid aan hun Vader-
land , geene moeijelijkheden der reis, niets
konde hen van hun voornemen afschrik-
ken. Mogten wq ons insgelijks door niets
laten weerhouden , wanneer wij in ons ee-
nen aandrang gevoelen , om eene goede
daad te verrigten , om , wanneer wij tot het
vervullen van onzen pligt geroepen worden,
ons daarvan getrouwelijk te kwijten, Mog-
ten wq ons verder benaarstigen , om het
kind JesüS te zoeken , en dien gevonden
hebbende , die ons zalig kan maken , deh-
zelveri niet weder laten gaan , maat Hem
vast houden, door al onze pligten , getrou-
wei^k te vervullen ; door Hem lief te heb-
ben boven alles en aan onzen naasten te
doen , wat wq zouden wenschen , dat men
ons dede.
De Oostersche wijzen of de Drie-Konin-
gen dan , rigtten hunnen weg eerst naar
Jeruzalem^ de hoofdstad en Vroegen daar,
ïïaar luid des Evangelies : « waar is de
ft Koning der Joden , die geboi^n is ; want
wij hebben zijne ster in het Oosten gezien ,
« en z^n gekomen, om flera te aanbidden,'*