Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'«OP DEN FEESTDAG VAN DEN
H. SILVESTER.
Evangelie , Lucas XIL : 35 - 4o.
« Jn dien tijde , zeide JesuS tot zijne
« leerlingen : Dat uwe lend-enen om-
« gord zijn , en brandende lichten in
« ttwe handen, Kn weest gelijk dege—
« nen , die hunnen Heere opwachten 9
« als hij van de bruiloft moet weder-
» keeren ; opdat als hij komt klop-
^ pen , zij hem terstond zouden open-
« doen. Ziulig zijn de knechten , die
« de Heer als hij kom t ^ zal vinden wa-
« ken. Ik zeg u voorwaar , dat hij zich
« zal omgorden , hen ter tajel doen
« zitten , en hen gaan dienen. En of
a hij komt in de tweede of in de der-
« de nachtwake , zalig zijn die knech-
1 ten, indien hij ze aldus vindt. Doch
« weet dit, indien de Vader des huis-
« gezins wist , wat uur de dief komen
« zoude , dat hij buiten iwijjel zoude
« ivaken , en zijn huis niet laten door-
« graven. IVeest gij dan ook op uwe
a hoede ; want de Zoon des menschen
« zal komen ter ure als gij het niet denkt,^^
Dit is hetzelfde Evangelie, wat ons op tien
Feestdag van den H. AntüNIUS wordt voor-
gehouden.
Dat dan onze ledenen omgord zijn en onze
lichten mogen hranden ; om den naam van
waardige knechten van den Heere JiiSUS waar-
dig te zijn! Dan zal Ihj ons ter tafel doen
zitten. Laat ons , tot dat eiude % een op--
F f3