Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
der II, Anna en andere II, Weduwen. 4Sf]
irenheid de H. Moeder Anna , in haren ou-i
erdom, nog een kind hebt doen baren,
ie de moeder van CHRISTUS is geworden ,
erieen ons de genade, dat wij voortaan al
eer cn meer vruchten van ware boelvaar—
igheid en bekcering mogen voortbrengen^
men.
OP DEN FEESTDAG VAN DEN
H. JOSEF.
Evangelie y Mattheus I. : i8 - 22.
« In dien tijde , als zijne Moeder Ma^
(( liiA ten huwelijh gegeven was aan.
ii JoSEF y werd zij y eer zij zich ver^
<( zaamden , bevrucht bevonden van den,
n Heiligen Geest. losef dan , haar
(K man , alzoo hij regtvaardig was , en.
ft haar niet openlijh wilde beschamen^
« was van zins haar heimelijk te ver^,
(( laten. Maar terwijl hij in deze ge^,
<c dachten was, ziet , zoo verscheen.
<c hem eenen Engel des Heeren in derir
ii slaap ^ zeggenäe : JoSEF ^ DavIDS
« Zoon , wees niet bevreesd Mahia.
tt uwe vrouw tot u te nemen ; want
a hetgene in haar geboren is , is van,
« den Heiligen Geest. En zij zal ee-
« nen Zoon baren ; en gij zult zijnert
« naam JeSUS noemen; want Hij zaL
a zijn volk verlossen van hunne zonden.^^
Zoo wordt hier de hovaardij der menschen
F f2