Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
424 Evangelie op den Feestdag
Deze gelijkenis leert, dat er in het rijk der
hemeleu of de H. Kerk hier op Aarde goe-
den en kwaden gevonden worden , en dat
de laatslen in den oordeelsdag van de goe-
den zullen worden afgezonderd , gelijk de
visschen , die in het net gevangen waren.
Voorts , dat de hoozen met het vuur zullen
gestraft worden; niet omdat dit de grootste
straf is, want het derven vaii Gods aan- i
schijn is grooter, maar omdat het vuur door
de menschen meest gevreesd wordt, daar zij
de pijnen van het branden kennen. De Za-
ligmaker besluit met deze woorden :
« Daarom zijn alle Leeraars , die geleerd
« zijn in het rijk der hemelen , gelijk
« aan eenen Vader des huisgezins, die
« uit zijnen schat nieuwe en oude din-
« gen voorthrengtr
De Leeraars, die geleerd zijn in de zaken,
die het rijk der hemelen betreffen , zijn ge-
Jijk aan eenen huisvader , die uit zijnen \oor-
xaadkelder allerlei spijze voor den dag
brengt, naar ieders behoefte; en zoo moet
een Leeraar, uit den schat van zijne weten-
schap en deugd allerlei heilzame leeringen
aan zijne toehoorders voordi-agen , naar ie-
ders behoefte en geschiktheid. Laat ons dan
arbeiden , om onder de goede visschen , on-
der de regtvaardigen, te behooren ; tenein-
de het brandende Viiur te ontgaan eu den
kostelijkeu schat dea eeuwigen levens te ver-
werven.
GEBED.
A-lmagiigc God, tl^v tloor uwe gogdciiic-
\