Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
der H, Anna en andere II. JVeduwenAig.
diat, wclkeu raoeijelijk voor den vijand te
ewarcn is , zorgvuldig. De maagden moeten
[ liai^c zorg aanwenden, oin haren schat
i bewaren; cJi zulks iu alle ootmoedigheid;
^ant anders zouden zij haar loon weg heb-
en , en met de dwaze maagden van den
ruidegom verstooten worden. Andere Leeraars
erstaan door dezen schat de volmaalite liefde
a goddelijke wijsheid, waai'door de mcn-
;hen al het wereldsche versmaden en gering
shten. Deze wijsheid doet ons ook den
;hat van zuiverheid meerder achten cn be-
3r bewaren. De IleiJigen HILARIUS cn HlK-
ONIMUS verstaan door dien schat God
> Jven ; want waai is eenen grooteren te vin-
en? en God bevat wezeidijke schatten iu zich.
laar deze s.chat verborgen is voor allen,
ie buiten de genade zijn, zoo laat ons oot-
loedig bidden , dat God ons zijnen Hei-
gen Geest en zijne genade schenke. De
veede gelijkenis luidt dus :
Het rijh der hemelen is ook gelqk een
« visehnet , dat in de zee geworpen
(( zijnde y allerlei soort van uissvhen
« vergadert : Hetwelk zij , als het na
<( vol was, optrokken , en aan den oe-
<( ver zittende , de goede daaruit zoch-
« ien in hunne vaten , en de kwade
<( wegwierpen. Alzoo zal hei gaan iu
« de voleinding der wereld. De Kn-
(f gelen zullen uitgaan en de boozen
« aj zonderen uit het midden der regt-
« vaardigen. En die werpen in den
<( oven des vuurs ; daar geschrei zal
« zij.u en krtersin^g der landenJ^
1 f