Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP DEN FEESTDAG DER I
ANJNA EN ANDERE H. WE-
DUWEN; OOK SOMMIGE
H. MAAGDEN.
Evangelie ^ Mattheus XIII. 44 -
ft In dien tijde , sprak JESUS tot zijn
« leerlingen in gelijkenissen. Het rij
« der hemelen is gelijk een schat, di
ft in den akker verborgen is welke
« een mensch die hem vindt verborge
ft houdt 5 en uit blijdschap over den
ft zeiven , gaat verkoopen al wat hij
« heeft en koopt dien akkert
Door het rijk der hemelen wordt ook dik-
wijls de H. Kerk bedoeld ; terwijl sommige
Leeraars door dezen schat, in het Evange-
lie vermeld , den maagdehjken staat of de
deugd der zuiverheid verstaan. Met regt
kan* deze eenen schat genoemd worden ;
eenen schat, die eene vreugde zal aanbren-
gen, welke alle menschen niet kunnen ge-
nieten ; want de heilige maagden zullen het
Lam overal volgen, waar het gaat. Dezen
schat hebben de Heiligen zoo lief gehad ,
dat zij alle wereldsche zaken verlieten , om
dien te behouden en het hemelsch koning-
rijk daarvoor le koopen. Maar een ieder kent
de kracht eu deu^d van denzelveu niet, en voor
een weinig A ardsche vreugd laten zij de za-
ligheid verloren gaan. Een vroom mensch,
tlu; geestelijk leveu wil , verbergt dezea