Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
H* Antonius en andere Belijderen^
\\ veel meer waken , legen dezen algemee-
vijand , den dood. Twee tijden nu is
ll nioeijelijk en twee tijden van den nacht,
J nakkelijk te waken ; namehjk in de drie eer-
en in de drie laatste uren van den nacht,
, is : van zes tot negen uren des avonds en
1 drie tot zes uren des morgens; tei-wijl
Q mensch van 's avonds negen tot des nachts
drie ure, dat men de tweede en derde
il^htwake noemde , moeite heelt, om uit
dl slaap te blijven. Vergelqk hierbij des
'i]nschen leven : de kindsheid, de jonge-
Ij^sjaren, den mannelijken ouderdom ende
g[shcid. In de eerste en laatste valt het
gnakkelijker een godvruchtig leven te lei-
en , dan in de twee middelste ouderdom-
i:n des levens ; dan moet men zich geweld
ïidoen oui het rijk der hemelen, hetwelk
veld lijdt, en de geweldigen , geli]k vele
iiizenaars , de H. ANTONIUS en andere
ilige mannen, nemen dit in. Laat ons hun
orbeeld navolgen , in tijds ons omgonlen
or.ze lichten ontsteken , en onze bekce-
]ig niet tot de grijsheid uitstellen; want wq
i>gten dezelve ecus niet beleven. '
GEBED.
Bestraal ons , o Heere , met uw heilig vuur,
verlicht ons , gehjk Gij den heiligen An-
)mus gedaan hebt , dan zuilen wij ons
ngorden , onze lichten zullen branden, ei*
j uwe komst verwachten, Anien,