Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
^nG Evangelie op den Feestdag , enz, I
worden ; en deze moeten brandende zijn do
de liefde ; want zonder de liefde zijn al on
ze werken niets. De lichten moeten ziin
onze handen; wij moeten niet alleen me
woorden, maar met der daad malkandere
liefhebben en goede werken verrigten Di
doen van goede werken moet men niet o
de erfgenan.en laten aankomen, als wij doo
zijn, gelijk er velen doen, die bij hiin ie--
ven niet van hunne goederen scheiden kun-
nen en daarvan aalmoesen geven. Zq heb-
ben dus het licht achter zich : daar het be-
ter is, da*: dit vooruit gaat. Wanneer onze
lendenen omgord zqn , en de voornoemde
liebten in onze handen branden , dan hun--
nen wij onzen Heere verwachten , gebjk
de knechten, die wakende zijn, om hunnen
Heer terstond open te doen , wanneer hij
komt. Wij kunnen alsdan gerust wandelen'
naar ons Vaderland 5 daar wij bier geene ,
blijvende stad hebben , maar eene toeko-
mende verwachten Wij zullen daar voor
ons waken het loon ontvangen; met deu
Koning der eeuwige glorie zullen wij ingaan
tot de bruiloft. Een ieder die zijne lende-
nen omgord heeft en brandende lichten in
de handen , daar gelieel verlaad worden
met de glorie Gods.
Uit de tweede gelijkenis leeren wij bijzon-
der, om aUqd op onze hoede te /ijn tegen
den dag des docxis; zelfs ieder uur 'bereid
zijn te sterven en dus ^oo leven of elke
dag de laatste van ons leven ware. De dood
komt als een dief in den nacht ; en daar wq
wel zouden waken , wanneer wij wisieii , dat
jïien onze goederen wilde stelen, zoo moeten