Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
der besnydenis onzes Heeren. 4>
deiiis hebt onderworpen , g^ef, dat wij uit
dankbare wederliefde , ons gaarne en oot-
moedig onderwerpen aan uwe heilige wetten
en geboden. Laat uw H. naam , o JksuS ,
ons altqd heilig zijn ; dat wij dien nooit
I misbruiken, nooit ontheiligen , maar dat
dezelve ons strekke tot hulp in den nood ,
troost in verdrukking , sterkte in den strijd ,
en in de uur onzes doods, dan zij Hij onze
I laatste hoop en vertroosting. Amne.
OP HET FEEST VAN DE
H. DRIE KONINGEN.
'Evangelie , Mattheus II. : i - 12.
»W-W
« Als nu Jesus geboren was te Beth-
« lehem in Judée, ten tijde van den Ko~
V ning Herodes , ziet, zoo kwamen
« de wijzen uit het Oosten te Jeruza-
« lem , vragende : waar is de Koning
K der Joden, die geboren is? want
« wij hebben zijne ster in het Oosten
« gezien , en zijn gekomen om Hem te
« aanbidden."
Toen dan de Zaligmaker der wereld te
Eethlehem in den stal geboren en aldaar
in eene krib nedergelegd was , als een ver-
schoven kind , zorgde God echter , dat zij-
ne geboorte niet alleen aan de herders in
BethlQhems velden, maar ook aaa dxi^
G 4