Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP DEN FEESTDAG VAN DEI
H. ANTONIUS EN EENIGE
ANDERE BELIJDERS EN
BISSCHOPPEN.
Evangelie , Lucas XII. : 35 - 40,
« In dien tijde , zeide JesXTS tot zijm
« leerlingen : Dat uwe lendenen om-
« gord zijn , en brandende lichten ir
« uwe handen : En weest gelijk dege-\
« nen, die hunnen Heere opwachten \
» als hij van de bruilojt moet weder-\
« komen, opdat als hij komt kloppen
« zij hem terstond zouden open doenA
« Zalig zijn de knechten , die de heerX
« als hij komt ^ zal vinden waken.
« zeg u voorwaar , dat hij zich zal\
« omgorden , hen ter tajel doen zitten,
« en hen gaan dienen. En of hij komt
« in de tweede oj in de derde nacht-
«c wake , zalig zijn die knechten, in-
• dien hij ze aldus vindt. Doch weet
« dit, indien de Vader des huisgezins
« wist, wat uur de dief komen zou-
« de , dat hij huiten twijfel zoude wa-
« ken , en zijn huis niet laten door-
« graven. M^eest gij dan ook op uwe
« hoede; want de zoon des ménschen
tt zal komen ter ure als gij het niet
« denkt."
Dit Evangelie leert ons, hoe wij de ge-
baren eu zonden der wereld zullen ontgaan j