Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
der Leeraars der H. Kerk*
44j
de straf der kwade Leeraars aan; tenvijl
, die willens en wetens verkeerd leeren en
looven , reeds sedert lang van de H. Kerk
or den ban afgescheiden zijn. Zij , die
n met woorden en voorbeelden al de ge-
den Gods onderhouden , en alzoo ijve-
arbeiden in den wijngaard des Heeren,
B zullen groot genoemd worden in het
k der hemelen. Niet alleen zullen zij hier
ven, maar ook dikwijls op de Aarde reeds
oot zijn ; gelijk wij gezien hebben in de
ilige Leeraars GRfcGüIlIUS , den eersten
us van dien naam, en die wegens zijne
oote ootmoedigheid den grooten bijgenoemd
•r<l ; alsmede in BASILIÜS, albeutus en
idcren ; terwijl augustinus, HieHONI-
us , Ambrosius , Thomas en Büna-
KMUUA , die in der daad ook groot vva-
|n als Leeraars, nu met den Koning der
ilorien triomferen. Dat wij dan bijzonder
ijunne leering, die zij als hooiden van de
;t rijdende Kerk, geleerd hebben, navolgen
1 onderhouden, zoo ztdien wq ook door
un licht in de haven der triomferende
I eik, hier boven, gelukkig aanlanden Dit
l^rleene ons de barmhartige lleere JeSUS.
GEBED.
Zend ons , o Heere , zoodanige Leeraars ,
ie ons met brandenden ijver het Woord
rods verkoiifligen , en ons door hun voor-
eeld slichten mogen ; opdat wij ons als
aardige inwoners van de iï. stad, uwe H.
jverk , gedragen, eenuiaal in het hemelsch
hruzaleni mogen aanlanden. Amen.