Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
der Leeraars der H* Kerh* Hf
ien goeden geur voor God verkrijgen.
f'Iijk het zout in de wonden bijt, zoo bij-
ook de Leeraars door hunne leer en
:-nianingen de booze zondaars. 2, De .
eraars zijn het licht der wereld ; A^lis x
zijn als fakkels of lampen aan christus,
t oorspronkelijk licht, ontstoken, om de
Ipnschen kinderen op den weg naar de eeu-
gheid voor te lichten, gelijk een vuurto-
n aan den zeekant dient , om de varende
iurlieden bij nacht den koers aan te wij-
n 5 ten einde in eene behouden haven aan
landen. Zijn de Leeraars het licht der
n-eld ; dan moeten ook de lidmaten naar j.
;n luisteren , op hen acht geven , gelqk een |1
.|qze stuurman op de vuurtorens moet let- Ij
n. 5. Wordt hier geleerd , wie de ware |J
eeraars zijn en waaraan men ze kennen |
oet ; namelijk zij, die in de stad zijn,r/ie J
n eenen berg ligt , de Leeraars der H. |
erk, die er van den beginne af geweest ïj
ijn. Kan deze stad niet verborgen blij- [|
e/z, dan mogen ook de burgers, waarvan |
e Leeraars de voornaamsten zijn , niet ver- |
orgen blqven , maar de leer, welke zij, |
oor opvolging , van deu Zaligmaker ontvan- 1
en hebben , verkondigen van den kande- ly
aar y den predikstoel; opdat zij daardoor j|
de genen verlichten , welke iu het huis , I
n de H. Kerk, zijn. J£sus regt verder: |
: Laat uw licht alzoo schijnen voor de
« menschen , dat zij uwe goede wer-
« ken mogen zien ^^ en uwen Vader ^ die
u in den hemel is , verheerlijken. Denkt
<1 niety dat ik gekomen ben y om de
E e J