Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP DEN FEESTDAG VAN DE
H.H. AUGUSTINUS, GREGO-
ÜJUS, HIERONIMUS, AMBRO-
SIUS EN ANDERE LEER-
AARS DER H. KERK.
Evangelie , Mattheus V. : i3 - 19.
« In dien tijde , zeide Jesus tot zijne
« leerlingen : Gij zijt het zout der Aar-
« de. Doch indien het zout zijne Iracht
« verliest, waarmede zal men het zou-
« ten ? Het is dan nergens meer be-
ft Jcwaam toe, dan om weggeworpen
* en van de menschen vertreden te
K worden. Gij zijt het licht der we^
« reld, Eene stad, die op eenen berg
« ligt , Ican niet verborgen worden.
®r Nog men ontsteelt geen licht, om het
«f onder een iorenvat te zetten; maar
« men stelt het op eenen handelaar ;
tt opdat het zoude lichten voor allen die
« in het huis zijn,"
Ziet daar, hoe de Leeraars der H. Kerk
zqn moeten; zij worden door den Zaligmaker
genoemd. /. Het zout der Aarde ; dat is :
gelijk het zoub de smakelooze spijzen.sma-
kelijk maakt, en die voor bederf bewaart ,
a zoo moeten zij den omgang der menschen,
a s het ware , zouten ,en voor alle bederf
h ewaren. En even als het zout den stank
beneemt, zoo doen de Leeraars de men-
schen deu stank der zonde verliezen en hcA