Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den H. Sehastianus.
taen dan door armoede, honger, droef-
leid, vervolging en beschimping der wereld-
ingen, welke onheilen als trappen zijn, waardoor
pvij moeten opklimmen ; het zqn naauwe poor-
ten , waar wij moeten doorgaan naar het
andere leven. Dit deden alle Heiligen en
jVIartelaars: zij gaven hun goed en vergo-
ten hun bloed voor den naam van CeirIS-
'l/s , om slechts de zaligheid le verwerven.
inn Iqden viel hun ligt , en sommige be-
schouwden het vuur en de brandstapels als
"bedden van rozen, gelijk laurentius, TI-
burtius ; andere zongen en loofden God te
nidden der vreesselijkste pijnigingen, gelijk de
i, SebASTIANUS , die aan eenen paal ge-
ouden stond en de pijlen , welke op heni
ifg<'Schoten werden , ontving zonder eenig
■blijk te geven , dat hij ze gevoelde ; zijn hart
' was geraakt door andere pijlen, gelijk de li,.
Augustinus van zich zeiven getuigt, zeg-
;ende : o Heere, Gq hadt mij geraakt met
de pijlen uwer liefde. Troosten wq ons dan
in druk en lijden , dit is ons nuttig en za-
lig , ende Heere kastijdt dengenen, dien Hq'
'fiBief beeft.
GEBED.
Gij , o Heere , die uwe Heilige Martelaars
tot uwe getrouwe vrienden verkiest, en hen
met de kroon der onverderfelqkheid beloont,
omdat zq ü getrouw navolgen , geel , dat
wij , als de pqlen van verdriet ons hart ra-
ken zulleu , met den H. SebASTIAAN en
andci-e Martelaren , inwendig verheugd mo-
gen /ijn, dat wij die tot uwe eere verduren^,
Amen»
E e 1