Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
i^oo Evangelie op den Feestdag
onder anderen marcus en marcelltanuf.
die bijna waren afgeweken, docli door def
H. StóBAsTlANUS verstel kt werden ; zood
21} voor den naam des Heeren lot den ein
de toe gestreden hebben , en de kroon de
martelaars hebben verworven. 2* Hierni
ziet men tevens, dat het hjden op deze Aar-
de voor den mensch zalig is ; alroo het ona
tot Christus brengt; daar xAcreldsche ver-
maiitn ons daarvan aflnkken. 5 Zqn de
menschen zoo genegen om veel arbeid en
moeite te doen , om geld of goederen te
wiünen , die in der daa<l toch feene waar- |
de hebben en vergankelijk zqn , hoe veel te 1
meer motsten zij arbeid noch moeite |
Äp.'ircn , om tot christus te komen en tt
Hem aan te raken ^ ten tiude van hunne \
geestelijke kwalen geneden te worden. Als
Christus den ijver van het volk zag , om
Tan hunne ligchamelijke kwalen cn gebreken |
bevrqd te zijn , en
« De oogen op zijne leerlingen slaande
ff zeide hij : '/jalig zijt gij die arm
« zijt , want het rijk Gods komt u
« toe 'AaLig zijt gij , die na honger
•t hebt; want gij zult verzaad worden»
^ Zalig zijt gi] , die nu weent; want
« gij zult vertroost worden. Zalig zult
« gij zijn , als de menschen u zullen
K haten , en als zij u zullen afschei-
« den en beschimpen , en ufven naam
m als kwaad verwerpen , oni den zoon
« des menschen*'
Het rijk der hemeku is dus iiiet te bekor