Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den H* Sebastianus.
« met eene schare van zijne leerlingen ,
« en eene groote menigte volls van ge-
<( heel Judeë en Jeruzalem , en van den
« zeekant van Tyrus en Sidon. Die ge-
{K komen waren om hem te hooren, en
« van hunne ziekten genezen te wor-
« den : daar waren er ook onder, die
« van onreine geesten gekweld werden;
<( en zij werden genezen. En al het
« volk zocht hem aan te raken; want
« daar ging eene kracht van hem uit y
t< en maakte ze allen gezond.''^
De Zaligmaker was op den bex'g Thabor
eklommen, om daar in de eenzaamheid te
ddden , en daarna zijne Apostelen te kiezen.
i Tdiii dezen berg geklommen zqnde , bevond
iij zich met zijne leerlingen in de vlakte
>nder eene groote menigte menschen die
wan alle kanten waren toegevloeid, om Hem
|e hooren of door Hem genezen te wor-
len. Merken wij nader aan : i. Dat niet
dleen de Joden of Israëliten , maar ook ve-
e Heidenen den Zaligmaker volgden, om
Eqne leer te hooren; zelfs deden de laat-
sten dit dikwijls met meerder vrucht, gelijk
somtijds door de Priesters, eerder ketters
dan de Katholiken, bekeerd worden en de-
ze nog beschamen. Intusschen vindt men
wel eens onder de gemeene menschen of
ledematen der H. Kerk somtijds ee-
nigen,die de Geestelijken en Leeraar sin deug-
den overtreffen, gelqk de H SkBASTIANÜS,
de H. JMakTINUS en andere, die onder ee-
ne soldaten kleeding een kloosterlijk leven
leidden, en anderen daartoe overhaalden ;
E e 3