Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP DEN FEESTDAG VAN DE?
H. SEBASTIANUS EN EENIGE
ANDERE MARTELAREN.
Evangelie, Lucas VL : 17 - 23.
■A.. V. "V
Waarom , zal men vragen, hebben zo(
vele mannen, vrouwen en maagden onda
de nieuwe wet den marteldood ondergaan
daar nogtans deze den tijd der genade , ei
de oude wet een lastig jok genoemd wordt'
Op deze vraag antwoorden de leei-aars de:
H. Kerk, dat de genade van het nieuwe tes-
tament of van het Evangelie , niet gelegen L
in tijdelijke gunsten of voordeeien en genoe-
gens ; want CHRISTUS heeft geleden ; opdai
wij met Hem zouden lijden , ons een voor-
beeld achterlatende (*). Het zoude niet vol-
strekt noodig geweest zijn, dat de martela-
ren door hun bloed hun geloof bevestigden;
maar dit was redelijk , aangezien een leerling
niet beter is dan zijn meester , en CHRIS-
TUS wil, dat wij, geligk Hij gedaan heeft,
ons kruis cn lijden op ons nemen , en het-
zelve zonder murmureren , dragen zullen.
Wanneer wij dit alles beschouwen, zullen
wij van den lof van den H. SfiBA&TIANUS
des te beter overtuigd worden. Op.demar-
telaarsdagen houdt de H. Kerk ons het E-
vangelie voor oogen dat aldus luidt:
« In dien tijde , Jesus met hen a.Jho-
« mende, stond op eene vlakke plaats,
1.1
i*) i. Petii II. : 31.