Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
4-0 Evangelie op den Feestdag
de Priester ieder' keer zijn hoofd , als hij
onder de mis, Predikatie of het lezen van
het Evangelie, dien H. naam noemt,
1 Hoe verkeerdelijk handelen zij derhalve die
dezen hei'lgen naam JesUS lasteren en ijde-
lijk gebruiken, gelijk men ook in de tiea
geboden zien kan 5 want er staat : gij zult
den naam van den Heer uwen God niet
ijdelijk aanroepen* Hoe velen misbruiken
denzelven schandelijk. Wat is gewoonlijker
onder ouders en kinderen , dan bij de nie-
tigste gesprekken en verrigtigen dikwijls te
zeggen, o JesüS I o God, o Heer I Bij
elke verwondering , die zij te kennen geven,
brengen zij deze namen te pas. Mogten de
ouders die zulks doen, zich laten waarschu-
wen ; mogten zij hunne kinderen , wanneer
die zulks deden, daarover berispen! want
van ieder onnut woord zal rekenschap ge-
geven worden in den dag des oordeels !
Velen ontschuldigen zich daarmede, dat /ij
zulks doen zonder het zelf te weten. Maar
zal hun dit baten ? Waarom wennen zij
zich zulke leelijke gewoonten aan ? Spreek
dan dien naam nooit uit dan met eerbied,
dan zult gij in leven en sterven daarin troost
vinden. Gij zult daai'door alle bekoringen
weerstaan kunnen, en zoo aan het einde
uwer loopbaan met vertrouwen kunnen zeg-
gen : JesüS , in uwe handen beveel ik mij-
nen geest. Bidden wij om deze genade iii
het volgende
GEBED.
O Jesus , die U uit ootmoed en liefde
iegens ons, aan de pqulijke wet der besnq-