Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
pan de Rerhwijding, 4jS
loet van zijne zonden , en het goede doen,
e regtvaardigheid oefenen. ZACtlfSUS gaf
e helft van zijn goed aan den ar iien , en
et onregtvaardig verkregen goed vierdubbel
reerom. Dat wij dit voorbeeld navolgden ,
an zouden er meer op de zaligheid kun-
en hopen en dezelve van den Heere tc
erwachten hebben ; maar vele rijken kun-
en van hunne goederen niet scheiden; zrj
leven daarvan weinig of niet aan den ar-
en , en zullen daarom ook bezwaarlijk in-
aaii in bet rijk der hemelen.
De werken van barmhartigheid zijn aan
i|eSUS zoo welgevallig, dat Hi? de harni-
artigen eld(^rs de gezegende zijns Vaders
oemt , die de zaligheid beërven zullen. De
ifiligmaker noemt hier ZaGHEUS zalig, om-
.lat hij de zoon van ABHAHAM was; niet
ï aar den vleesche , want dit zijn al de Jo-
^ ien ; maar omdat hij de werken van AbrA-
iS^AM deed : hij ontving de armen en reiü-
ers. Daarom zeide JfivSUS tot de Joden ;
qt gij ABRAflAMS zonen, zoo doet de wer-
en van Abraham , indien gij in het leven
nlt ingaan 5 zijn wij nu Christenen , dat wij ons
ian ook als zoodanig gedragen, om in te
aan in de eeuwige glorie.
GEBED.
Heere jjesus , die Zacheus met uwe barm-
artige oogeu hebt aangezien , in zijn huis
eherbergd zijt geweest en hem van velegeeste-
ijke kwalen genezen hebt, geef, dat wij dezelf-
[e genade van U mogen ontvangen Spreek
ot ons hart : U is heden zaligheid loegekoinen;
n maak ons zonen eu kinderen Gods 5 op-^
iat wq eeuwig mogen leven» Amen.
E e 3