Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den Feestdag
der H; Kerk , als zot geacht worden ; maa
hetgeen de menschen voor wijsheid achten
is dikwijls dwaasheid bij God (*),
Christus zal zich laten vinden van al de-
genen , die Hem opregtelijk zoeken, en me
xijne goddelijke genade bij hen blijven
Intusschen morde de menigte die hoorde
dat Jesus bij een ondeugend mensch
tvas gaan herbergen , gelijk meermalen het
geval was. Dan , dit is dc aard en het ka-
rakter van nijdige menschen en achterklap-
Ï)ers , die , vóór dat zij de zaak weten , al-
een op losse geruchten oordeelen. Wq oioe-
ten op zulken achterklap niet achten , maar
onze pligten getrouw vervullen, eu weldoen
zonder ouïzien ; met goeddoen voortgaande,
gelqk ZaGHEUSj want
<( Zacheus stond en zeide aan den Hee-*
« re : Zie, Heere , de helft van mijn
« goed geef ih den armen, en heb ik
« iemand door bedrog ergens in te
ii kort gedaan , dat geef ik vierdubbel
m weder. IVaarop Jjj^SUS zeide : He-
ii den is dezen huize de zaligheid toe-
« gekomen ; omdat dit ook een kind van
<( Abraham is Want de Zoon des
« menschen is gekomen , om te zoeken
<( en zalig te maken , hetgeen verlo-
i( ren was."
Wij kunnen uit deze woorden leeren , hoe I
de opregte bekeering van een' zondaar zijn
moet; namelijk, dat hij eerst afstand doen