Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van de Kerkwijding
n God toegeeigeiid worden door zekere
iremoiiien of plegtigheden , die alle hunne
jzondere beduidenis hebben ; zoo moeten
s inwendige Kerken, onze harten en zie-
||n,ook aan God worden toegewijd en ge-
iligd. Volgen wij het voorbeeld van ZA-
hkus, die toen hij hoorde, dat de Zalig-
aker de stad doorwandelde, begee-
I werd om Hem tc zien , eu tot dat einde
> eenen vijgeboom klom ; dewijl eene me-
gte volks hem belette den Zaligmaker van
ü)ij T.e zien. Zoo moeten wij ook groote
't|Egeerte hebben tot christus , dan zal Hij
cli aan ons bekend maken , door goede
ß [Spraken , en zich aan ons openbaren door
Ijn levendig woord , dat de leeraars ons
idurig voorhouden; zelfs zullen wij Hem
i het Sakrament des Altaars geheel genie-
;n. Maar daar wij in eenen geestelijken zin
ein zijn, en met ons verstand niet kunnen
egrijpeii, dat brood en wijn, die den smaak
n reuk van brood en wijn , na de conse-
ratie, behouden , het waarachtige vleesch en
loed des Zaligmakers geworden is , zoo
loeten wij o]) eenen boom klimmen ; dat
1 : ons aan de leer van de 11. Kerk hou-
en , die ons zulks leert en niet dwalen kan;
6 aar de II. Geest altijd bij haar gebleven is
n tot in eeuwigheid blijven zal, gelijk Jfcl-
j us zelf beloofd heeft Deze vij^ebootn^
l/aarop ZaCHEUS ge^-eten was, Avordt, in het
^atrin , Jicas Jaiua , dat is : zotte vqgebooiu
f;enoeiiid; omdat vele menschen, die hun
3 'erstand niet gevangen geven ouder het verstand
(M Maub. XXYin. : 20.
li e