Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den Feestdag
wandelde Jericlio. En daar was ee
« man genaamd ZachbvS, die ee
x( opper Lollenaar en zeer rijk was. l^el
« ke zocht om JësxjS te zien, wie h
« was; maar hij konde niet om d'
« menigte des volks , vermits hij zee
(( kort van gestalte was» Hij liep da
« vooruit, en klom op eenen wilde
<4 vijgeboom , om hem te mogen zien }
<( want aldaar moest hij voorbijkomem
ii En als Jesus aan die plaats geko
« men was , zag hij op en hem ziende
« zeide tot hem : Zacheus, haast u
« kom af; want ik moet van daag in
« uw huis iterblijveru En hij kwam \
« haastig af en ontving hem met blijd* \
« schap. En alle die dit zagen , zei",^
O den al morrende , dat hij bij een on-^ \
« deugend mensch was gaan herbergend \
Ofschoon in dit Evangelie niets van de
Kerkwqdiug gevonden wordt , is het echter
niet zonder reden, dat de IL Kerk ons he-
den dit Evangelie voorhoudt; nanielqk, om-
dat de Zaligmaker in het huis van ZaCHEüS
wilde verblijven, om hem en andei'e zon-
daars te bekeeren ; waardoor dit huis tot
bet huis des Heeren, werd en als eenen tem-
pel of Kerk kan aangezien worden. Doch
loofdzakelqk wil de Zaligmaker hier leeren ,
dat onze zielen en Ügcl^auien geesttdijk gewqd
moeten worden, geJi^k de Apostel leert, dat
onze ligchamen tempels van den H. Qeest
zijn (*). Gelqk dan de uitwendige Kerken

.(*) Cor, YI. : 19.
i