Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
pan de II, Catharina.
leeren kennen , vulde zq hare lamp met
d'rvloedigen olie der liefde, kuischheid en
fliheid , zoo dat zij zells vele, naardewereld
geerde menschen, tot geloof en bekeering
|)ragt heeft. Voorts had zij zoo veel oUe
goede werken, dat God dit door een
snoon mirakel aan de gansche wereld ver-
ard heeft. Uit den berg Slnaï, waar de
I gelen haar ligchaam na hare onthoofding
tiraven hebben , vloeidt een olie, waar-
de nog wonderen gedaan worden, Zq is
1; op de eeuwige bruiloft , welke de Hee-
Jk^US ons mede gelieve deelachtig te
ken.
GEBED.
3 genadige brniclegom onzer zielen , geef,
: wij met de wijze maagden vele goede
VL'ken , uit eene goede meening, mogen
en, en daarin kloekmoedig volharden;
Jat wij tot de bruiloft bereid gevonden
rden, wanneer Gij komt oui binnen te
tfden. Dit bidden wij door de voorspraak
1 de H. maagd en martelares CATHAHINA.
t de magt der duisternis ons niet bescha-
c;e ; maar dat wij in den dag van het al-
jneen oordeel zoo zuiver bevonden wor-
a , als op den dag, dat wtj gedoopt wa-
11. Amen.
)P DKN FEESTDAG VAN DE
KEUKVVIJÜJr^jG.
Evangelie , Lucas XlX. : ï - lo.
Indien iijde ^ JeSC/^ ingaande door-^