Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den Feestdag
vangen, de magt, en godheid, en
heid, en sterhte ^ en eere ^ en heerlijk
heid, en zegenloj' (*) Nadat de bruide-
gom zal zijn binnen getreden , zal de deall^^
Ïesloten worden , eu de dwaze meusrhen
ie alleen dachten , dat het genoeg ware i
de Kerk. geboren en gedoopt te zijn, zulJe
te vergeefsch zeggen : Heere, Heere, do
ons open. Wat zal de bruidegom , de Hee
re Jksus , die hun zoo dikwijls door zijn
dienaars of door zware ziekten , heeft doe
toeroepen : De bruidegom komt , wat zal
Hij hun anders antwoordden dan : Ik ze^
u voorwaar , dat ik u nooit heb gekend
als de mijnen. Herhalen «wij nog eens de
woorden waakt dan, want het uur des
doods is onzeker, Stelien wij ons gedurig
de woorden : Ziet de bruidegom komt
voor den geest, gelijk de H. hleuommüs
altijd meende te hooren : Sfaat op , gij
dooden / Gedenken wij aan ons uiterste en
wij zullen niet zondigen-
Laat ons ons geloof uit onze werken too-
nen , dan zullen wij gelijken aan die wijze
maagden, welke bereid waren, om mede bin-
nen te g'ian ; wij zuUen aanlanden , waar de
H. CATHAUINA . is heen gegaan. Zij was,
na hare bckeering, gelijk aan eene van die
wijze maagden , van welke in ons Evangelie
gesproken wordt. Eerst was zij uk hoog-
moed maagd gebleven; daar zij eenen man
wilde hebben , die zoo hoog als zij van af->
komst was. Doch toen /ij beter onderrigt
whS , en CriRISTUS als den waren bruidegom
(*) Opeub. V. : la.