Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van de ƒ/. Catharinau isg
dien wcl in hare lampen hadden. Waar-
wij leei-en, dat het niel genoeg is hei ge-
f te hebben; maar de liefde en de goe-
werken zijn volstrekt tot de zaligheid
odig. Dat wij het niet alleen op het ge-
l|tf laten aankomen ; want wij zouden als-
1 bij de dwaze maagden vei'geleken kun-
worden en te vergeefsch wenschen, dat
goede werken gedaan hadden ; daar het
laat zoude zijn.
e dwaasheid van eenige maagden bestond
k nog daarin, dat zij sliepen. Zij moes-
1 zauien de wacht houden en op de komst
n den bruidegom wachten ; doch door het
3g vertoeven , waren zij in slaap gevallen,
l^le Christenen doen hetzelfde ; zq zijn vad-
5 cn traag in het waarnemen van hunne
fi igten en stellen hunne bekeering uit, den-
nde, dat zij daartoe nog den tqd hebben,
rwijl God op het onverwacht komt en hen
t het leven wegrukt. Waar zullen zij dan
ie der deugdeu krijgen : helaas, daartoe is
;t dan te laat. Laat ons steeds , onze lam^
en brandende hebben : waken en bidden,
pdat ons de bruidegom niet onverwacht o-
iikome.
En die bereid waren gingen met hem
innen* "Loo zullen de geloovigen , die lief-
e en barmhartigheid aan den naaste be-
)ond hebben , met JksüS , wanneer llij ten
ordeel komt , ingaan in het eeuwige leven
n daar de groote bruiloft vieren ; zij zul-
n voor den hoogsten troon zingen : Het
\tam, dai geslacht is, is waardig te ont^
l*) Opeub, III. : ao.