Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
424 Evangelie op den Feestdag
« lampen gaan uit. De wijzen an
<t wooi dden : Misschien dat er voor oi I
« en u lieden niet genoeg mögt zijn\
« gaat liever tot de verkoopers, è
(I hoopt voor u zelven. Maar terwijl z.
« gingen om te koopen , kwam de brui
(I degom : en die bereid waren ginge]
« met hem binnen op de bruilojt, el
« de deur werd gesloten. En gelij
« hwamen ook de andere maagden]
« zeggende : Heere, Heere , doe on
« open. Maar hij antwoordde, zeggtri
« de : Ik zeg u voorwaar, dat ik u niè,,
O ien. H^acht dan ; want gij weè\
« noch dag, noch uur." 1
Het rijk der hemelen beteekent de H
Kerk, welke hier op Aarde strijdende is, ei
namaals in den hemel verheerlijkt zal wor
den. In deze heilige Kerk zijn tien maag^y
den , door welk getal bedoeld worden iille'
geloovigen, die het opregt geloof hebben'^
en zich, door het oefenen van eenige goede
werken , tot de komst van CHRISTUS schij-
nen te bereiden. Deze tien maagden of ge-
loovigen namen hare lampen, het ge-fc
loof; zij worden brandende genoemd, ais t
het geloof werkende is door de liefde. En
gelijk het in de Oostersche landen een ge-
bruik was den bruidegom en de bruid le
gemoet te gaan , zoo moeten de geloovigen,
met hmi geloof CHRISTUS te gemoet gaan.'
Maar het geloof moet werkende zijn , de
geloovigen moeten olie , dat is : liefde en
barmhartigheid, voor hunne lampen hebben. I
vijf der maagden worden dwaze genoemd; ►
zq hadden geen' olie in hare vaten, hoewel