Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
)P DEN FEESTDAG VAN DE
ÜH. CATHARINA EN ANDE-
RE H. MAAGDEN.
[f
iEmngelie , Maitlicus XXV. : i -
I
Oit Evangelie, hoewel op den Feestdag der
maagden gehouden wordende, wordt in-
"tsrhen ook verstaan van alle geloovigen,
'c: door H. maagden beteekend worden.
1 Zaligmaker spreekt weder in eene gelq-
'lüs, en deze gelijkenissen bebÖen altijd ee-
'|[2 geestelijken zin; zij moeten niet naar de
Iter verstaan worden. Laat ons dan het
jangelie hooi'en :
Ja dien tijde, zeide Jesus : liet rijh
« der hemelen is gelijk aan tien maag-
;< dea , die hare lampen nemende , den
< bruidegom en de bruid te gemoet
« gingen. En vijf van haar waren dwa-
t( ze , en vijf wijze. Doch de vijfdwa-
« ze hare lampen nemende , hadden
(i geen olie met zich genomen. Maar
(f de wijze namen olie in hare vaten
« mei de lamjjen. Als nu de bruide-
a gom vertoefde ^ sluimerden zij allen
« en sliepen. Maar ter middernacht
« ontstond er een geroep : Zie daar,
« de bruidegom komt , gaat uit hem te
« gemoet. Toen stonden al die maag-^
« den op en bereidden hare lampen*
u En de dwazen zeiden tot de wijze j
« Geeft ons van uwen olie s want onze