Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
^nG Evangelie op den Feestdag , enz, I
diensten zijn niets. Vóór dat wij dan eenij|
werk willen verrigten, moeten wij voorafbe-1
proeven, welke de oorzaken of drijfverei^
zijn , die ons daartoe bewegen ; of wij ouz< i
eere, dan wel die van Gocl zoeken ; terwijl i
■wij in het laatste geval alleen loon te ver-
wachten hebben en ontvangen zullen, gelijk *
de H. Martinus dat ontvangen heeft. Wij |
zullen, door de genade Gods , en de voor-J
spraak van den H. Martinus , ten jongstenl
dage van Jesus hooren : « A.lle goede wer-|
ken, die gij met een goed hart en eene jj
goede meening aan uwe medemenschen ge-|
daan hebt, die hebt gij aan nnj gedaan.
Gaat in de vreugde uws Heeren i"
GEBED.
Heere Jesus , die ons geboden hebt onze
lendenen op te schorten , en brandende lich-
ten in onze handen te houden , laat het
brandende vuur der liefde nimmer in ous
verkoelen; en dat onze gedachten, woorden
cn werken daar henen strekken, om regt en
geregtigheid te doen ter uwer eere en onze
zaligheid. Geef, dat wij door (het voorbid-
den van den H, Martinus , waken en bid-
den , uwe toekomst afwachten en van ü ge-
nade verwerven. Amen.
j