Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den H* Martinus, 4-25
k te bekennen , dat wij cbrisienen zijn en
L Jesus naam gelooven. Wij moeten onze
)ede werken voor de menschen laten zien ,
)o dikwijls Gods eere of glorie daardoor
3rmeerderd kan worden. Gelijk de II. Nl-
OtAAS zijne goede werken in het geheim en
i stilte deed , zoo deed de H. Marttnus ,
iens Feestdag wij heden vieren , dezelven
leesttijds in het openbaar. In de poort van
miens, bij voorbeeld, gaf hij eenen naak-
n man , een stuk van zijnen mantel ; ter-
rrjl vele onbarmhartigen voorbij gingen en
em lieten zitten Deze daad van Marti-
ftf US was den Heere zoo aangenaam, als of
ij Hem zelven gekleed had ; te meer^ daar
e H. Martinus zulks uit een goed hart
ad gegeven.
Het hart of de meening, waarmede wij
ets verrigten, maakt onze werken goed ot
.waad ; dit leert de Zaligmaker dooT de ge-
ijkenis van het oog. De oogen zijn de spie-
;els der ziel ; zij zijn de lichten van ons lig-
isjïhaam, en wijzen aan hetzelve den wegwaar het
noet wandelen. Zqn de oogen nu goed ,
lan zal het werk, wat wij verrigten, ook
;oed zqn; maar zqn de oogen krank of zijn
;r schillen voor, dan kan ook ons werk niet
leugen Het oog der ziel nu is het hart of
le meening, en is dezelve goed, opregt en
ïenvoudig , dan is het goede werk , dat wij
perrigten , ook aangenaam aan God ; maar is
ie meening boos of valsch, dan zal ons
;werk niet welbehagelijk zijn aan God, en wij
hebben daarvan het loon weg (*), de ver-
(*) Matth. YI. : 5,
D d 5