Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
pan den H» ff illehrordu^*
rmhartigheid uwen getrouwen dienaar, den
WiLLETlRORDUS , tot OUS gezondcn hebt,
bekeering der Heidenen en ter verbrei-
g van uwen Heiligen naam , verleen ons
rvloedige genade, om niet van het ware
oof af te wi]ken. Geef, dat wij onze pon-
u wel mogen aanwenden, ora zoo doende
1 zaligheid deelachtig te worden. Zend tot
Ie verdoolde schapen zulke Priesters en
raars, gelijk den H Bisschop WillebROR-
h s : opdat wij al te zamen in de H. Kerk
mogen loven en vereeren en iu den he-
}1 aanschouwen. Amen.
P DEN FEESTDAG VAN DEN
H. MARTINÜS.
Evangelie, Lucas XI. : 35 - 55.
i^.n dien tijde , zeide JESTTS tegen zij--
[( ne leerlingen : Niemand ontsteekt
» eene kaars , om die in het verbo?^"
■{gen of onder het korenvat te zetten:
u maar hij stelt ze op den kandelaar ;
(( of)dat degenen , die inkomen ^ het
K licht mogen zien. De kaars uws lig"
w chaams is uw oog. Indien uw oog
« zuiver is , zoo zal uw geheel ligchaam
« helder zijn ; maar indien het ondeU'^
« gend is , zoo zal ooh uw ligchaam
;« duister zijn. Daarom ziet toe dOit
D d 4