Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
424 Evangelie op den Feestdag
mij twee ponden , sleclits eenige dier goe
deren gegeven , maar zh t , ik heb er voor
deel mede grdaan : velen geleertl en tol be
kecring gebragt. Dusdoende zullen zij d
liefelijke woorden hooren : gaat binnen i
de vreugd uws Heeren.
De boven aangehaalde gelijkenis kan oo
op alle andere menschen toegepast worden
want al wat zij hebben ; wijsheid , verstand ,
goederen , enz. zijn als zoo vele ponden
die hun de Heere gegeven heeft, aan eene
ieder naar zijne behoefte of geschiktheid.
Hiermede moeten zij wo<*keren , dezelven be-
steden tot hunne eigene zaligheid, of lot
troost en geluk van hunnen evenmensch. Dat
wij dan onze aanvertrouwde ponden niet be-
graven , gelijk de booze knecjt, en zoo vele
andere nog levende menschen , die bq voor-
beeld , hunne rijkdommen tot ijdelheid en
pracht besteden; ?ij jagen den wellust en de
wereldsche genoegens na , ten koste der on-
schuld en der deugd , ja ten koste van hun-
ne eeuwige zaligheid. Maar wee hen! want
zij zullen met den boozen knecht in de uiter-
ste duisternis geworpen worden , waar
geween en knersing der tanden zijn zali^j.
Doen wij niet alzoo ; maar gedragen wij ons
als getrouwe dienstknechten , die in de vreugd
huns Heeren zullen binnen gaan , en daar-
toe brenge ons God , die tot in eeuwigheid
heerscht en regeert, door de voorspraak van
den H. WlLLKBRORDUS.
GEBED
O almagtige , eeuwige God , die uit groote
(*) Vers. 3o.
J