Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den H, Willehrordus. 4^21
éne meerdere of mindere mate, bezeten:
'en eenen gaf Hij vijf, den anderen twee
onden. Een der voornaamsten was de iL
VlLLLBROHDUS , wiens Feestdag beden ge-
[erd wordt, en die een van JeSUS getrouw-
Le dienstkneebten geweest is. De heilige man
ele ponden, vele gaven, zoo bovennatuui'-
jke als andere, ontvangen hebbende, deed
j| iet gelijk de booze knecht, en begroef zijne
i onden , zijn verstand , zqne wijsheid , kennis ,
e oorzigtigheid en andere deugden , in de
t arde , om die voor zich te houden , maar
I ij woekerde daarmede , en deed hier-
j lede winsten. Hij zocht in het klooster,
;if waarin hij reeds vroeg door zijne moeder
»esteld werd, zijne ponden door kennis te
i. ernieerderen , en naderhand zielen voor
^ ijnen Heer te winnen. Tot Aartsbisschop
\i ewijd zijnde , trok hij naar Holland en
if. iTriesland , om degenen, die daar inde duis-
ernis zaten, het grootste licht te verkondi-
«en , dat ér was opgegaan; het gelukte hetu
ok, door den bqstand des Heeren , vele
t menschen, die in onkunde, goddeloosheid
2n afgodt^rij leefden, te bekeeren en tot God
. te brengen ; zoo dat hij met regt als de A-
postel van -Holland en Vriesland geüerd en
jevierd wordt. De H. Willkbrokdus is
aan alle Oversten en Leeraars dei H. Kerk
tot voorbeeld gesteld ; zij moeten even als
hij , hunne gaven , die zij ontvangen hebben,
tot geestelijk gewin in de H, Kerk besteden;
opdat zij met den getrouwen knecht in den
jongsten dag kunnen zeggen : Heere, gij
hadt mij vijf ponden gegeven , vele uwer
geeslclijke goederen aanvertrouwd, of Gq Uddt
D d 3