Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
i^oo Evangelie op den Feestdag
De mensch , die buiten 's lands reisde ,
Jesüs Christus, die te gelijk God en mensc
is 5 en als mensch van de eene plaats nas
de andere ging ; hoewel Hij naar zijne God
heid overal omtegenwoordig is. christus
dan, naar zijne menschheid van deze Aard
gereisd, om te zitten aan de regterhand zijns Va
ders ; maar vóór zijn vertrek derwaarts, rie
Hij zijne knechten , zijne Apostelen, die al
zijne opperste dienaars kunnen aangenierk
worden, en beloofde hun den trooster, dei
heiligen Geest , die hun al wat Hij vroege
geleerd had, zoude indacluig makeïi Dez<
belofte werd op den Pinksterdag vervuld
als wanneer aan de Apostelen de goederei
van Christus, de gaven des H. Geest, o-
Vergeleverd werden. Zij spraken niet vreem-
de talen eu predikten Gods wonderdadig<
Werken , tot bekeering der wereld ; zij had-
den de wetenschip, om voor de Koningen
en grooten der Aarde christus d(n gekriüs
ten te verkondigen. De Zaligmaker had huE
daarom gezegd : wilt niet , als zij ü overle
veren , overdenken, wat gij spreken zult
want u lieden zal in die ure gegeven worH
den, wat gij zult spreken ; gij zult nielsprc-
ken , maar de Geest uws Vaders zal in u
spreken. Zij hadden , zeg ik, kloekmoedig-
heid , om de wereld van hare boosheden tü
overtuigen; vurigheid en qver, om het E-
vangelie te prediken ; sterkte, om daarvoor
tot den dood te strijden ; wijsheid en voor-
zieligheid , om de Kerk te regeren ; god-
vruchtigheid en andere dergelijke gaven. Na
dé Apostelen hebben de opvolgende Over-
halen en Prelaten; deze goddelqke gaven, io